Natuurbeheer

Zorg voor ons milieu.

Natuurbeheer Zutphen


Naast wijngaard is ons landschapbeheer gericht op een houtwal met diverse inheemse boom- en struiksoorten. Rondom ons perceel hebben wij een kruiden akkerrand ingezaaid waarin een grote variatie aan kruiden, vlinderbloemigen en graansoorten staan. De akkerrand biedt broedgelegenheid, dekking en voedsel voor tal van akkervogels zoals patrijs, gele kwikstaart, geelgors, kneu en veldleeuwerik.

Muizen en andere kleine zoogdieren profiteren eveneens van het voedselaanbod en trekken uilen – de steenuil en ransuil aan. Ook andere predatoren zijn te vinden. De bloeiende kruiden lokken vlinders, bijen, hommels en zweefvliegen die afkomen op nectar en stuifmeel. Maar ook tal van andere insecten als kevers, sprinkhanen en spinnen houden zich op in deze randen.

Wij hopen stiekem ook dat een natuurlijke predator zich ontwikkeld voor onze vervelende suzukivlieg. De suzuki vlieg is een fruitvliegje dat op onrijp fruit afkomt om daar eitjes in te leggen. Deze vlieg kunnen wij op dit moment niet bestrijden, maar wij proberen te voorkomen dat ze onze druivenoogst verpest. Dit doen wij door met name om de rode druiven vlieszakjes te hangen of een laagje kalk te spuiten. Een arbeidsintensief proces.

De mooie flora randen verhogen ook de belevingswaarde van ons landschap en maken dat onze bezoekers met extra plezier hier rondwandelen. 

Ook het beheer van de wijnranken vraagt een samenspel met andere plant en diersoorten. Voorbeelden van diersoorten zijn hazen, torenvalk, buizerd, woelratten, wespen, suzukivliegen en meer.

De windsingel om ons perceel is een mix van inheemse struik en boomsoorten. Het beheer draagt niet alleen bij aan het behoud, maar vergroot ook de streekidentiteit.