Samenwerken

Achterhoekse Wijnbouwers Coöperatief

Achterhoekse wijnbouwers werken samen


Wij hebben ons aangesloten bij het Achterhoekse wijnbouwers coöperatief.
Sinds 2004 is een groep Achterhoekse boeren gestart met wijnbouw.

Zij waren het met elkaar eens dat het succes van wijnbouw in positieve
zin kon worden bevorderd door intensief met elkaar te gaan samenwerken.

Het motto waarmee ons coöperatief aan de slag is gegaan, was en is
nog steeds “er is geen substituut voor kwaliteit”, hiermee aangevende
dat wijnbouw alleen succesvol kan zijn als de hoogst mogelijke
kwaliteitsstandaard wordt nagestreefd.

Ons doel is de productie van wijnen met een duidelijk Achterhoek “terroir”
en karakter van hoge kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op de onderstaande link Coöperatief Verenigde Achterhoekse wijnbouwers